Anna Zaradny
Theurgy Two

Film Anny Zaradny Theurgy Two stanowi kolejną formę zapisu performansu artystki, pierwotnie zrealizowanego podczas pracy nad albumem Go Go Theurgy, następnie wykonanego w ramach jej wystawy Rondo znaczy koło. Trawestujące konwencję popowych teledysków i podejmujące dialog z muzyką eksperymentalną wideo przedstawia Zaradny w trakcie procesualnego rytuału: stojąca w czarnej przestrzeni artystka tworzy wokół siebie rysunek kredą, wpisując swoje ciało w kształt koła. Powtarzalną choreografię – zapis ruchu w czasie i przestrzeni – potęguje intensywne brzmienie syntezatorów analogowych. Wzniosły charakter samego utworu muzycznego odarty jest jednak z rzewnego patosu i melodramatycznej afektacji. Doświadczenie monumentalnych i abstrakcyjnych mas dźwiękowych w przestrzeni i w obrazie filmowym przekształca Theurgy Two w jednolitą strukturę formalną i znaczeniową o silnym ładunku emocjonalnym i energetycznym.

Oscylująca pomiędzy choreografią i performansem audiowizualna kompozycja Zaradny opiera się na przenikających się warstwach brzmieniowych, poprzez gest ciała odwołując się do koncepcji buntu i władzy, oczyszczenia i wyzwolenia. Artystka daleka jest jednak od wskrzeszania archaicznych, szamańskich rytuałów – teurgii praktykowanych w celu przywołania bóstw lub istot nadprzyrodzonych do świata ludzi. Charakter jej performansu zostaje przez nią radykalnie uwspółcześniony zarówno w warstwie dźwiękowej, jak i wizualnej. Jak pisze Daniel Brożek o kompozycji na płycie Go Go Theurgy, „…ta muzyka – celebrująca performatywność – wymyka się gatunkowym ograniczeniom. Odważna swą eksperymentalnością, a przy tym precyzyjnie skonstruowana, wykorzystuje niejednokrotnie energetyczne momentum konotowane częściej z muzyką popularną.”

Swoistą partyturę performansu Zaradny – zapis aleatorycznych gestów artystki stanowi kolaż fotograficzny, będący kontrapunktem do wideo.

 

Przeczytaj tekst Daniela Brożka o Go Go Theurgy tutaj.

Pobierz informację prasową (PDF)
Pobierz katalog wystawy (PDF)

Frieze.com

O.pl

Numarte.pl

Magazyn Szum

Łukasz Stępnik, Milena Trzcińska, Ciężar formy. Rozmowa z Anną Zaradny, przekroj.pl

i-D VICE Polska

Mousse Magazine

Footnotes on Art