Alicja Bielawska
Ukryte wątpliwości

Punktem wyjścia dla twórczości Alicji Bielawskej są fizyczne, czy wręcz metafizyczne właściwości przedmiotów – ich geometryczne kształty, kolory, a także potencjalne czy wyobrażone funkcje. Interesują ją relacje istniejące między samymi obiektami, oraz między nimi a widzami. To podejście stosuje tworząc rysunki, rzeźby i instalacje, a także obserwując je w ruchu, animując je poprzez performanse stworzone we współpracy ze tancerkami i choreografkami.

W ramach swojej pierwszej wystawy indywidualnej w galerii Kasia Michalski, Bielawska pokazuje swoje najnowsze, dotąd niewystawiane prace. Opisując zamysł wystawy, cytuje Rycerza nieistniejącego Italo Calvino:

Siedząc na ziemi pod sosną Agilulf zgarniał drobne opadłe szyszki i układał je w regularny trójkąt równoramienny. O tej porze, o brzasku, rycerz czuł zawsze potrzebę jakiegoś zajęcia ćwiczącego w dokładności: liczył przedmioty, układał z nich geometryczne figury, rozwiązywał zadania arytmetyczne. Jest to pora, kiedy przedmioty tracą konsystencję cienia, jaką darzyła je noc, i odzyskują po trochu właściwe sobie barwy; ale najpierw przechodzą jeszcze przez coś niby strefę pośrednią, niejasną, zaledwie muśnięte czy raczej otoczone dokoła światłem: o tej porze mniej niż kiedykolwiek ma się pewność istnienia świata. (…) Skupienie uwagi na tego rodzaju zajęciach pomagało mu przezwyciężyć złe samopoczucie, otrząsnąć się z niezadowolenia, niepokoju i marazmu, odzyskać zwykłą jasność myśli i pełne godności zachowanie.*

Podobnie jak Agilulf, Alicja Bielawska metodycznie i w skupieniu komponuje, układa i przestawia. W przeciwieństwie jednak do bohatera Calvino, artystka pozwala sobie na tytułowe wątpliwości, opiera się na intuicji, przyjmując błędy i potknięcia za immanentną część procesu twórczego. Jego rezultatem są prace uchwycone w momencie stawania się; w swojej istocie niezależne, tworzą dynamiczne konstelacje w przestrzeni.

*Italo Calvino, Rycerz nieistniejący, tłum. Barbara Sieroszewska, Warszawa 1963, s. 28-29.

Pobierz informację prasową (PDF)
Pobierz katalog wystawy (PDF)

Na dobry początek, Magazyn Szum

Człowiek Tygodnia: Alicja Bielawska, warszawawarsaw.com

News.o.pl

Rzeźby czyli „przedmioty” Alicji Bielawskiej, Kultura Osobista, TOK FM