Jurek Wajdowicz
Wyciszenie

W swojej dwutorowej praktyce jako projektant graficzny i fotograf, Jurek Wajdowicz koncentruje się na dwóch pozornie przeciwstawnych obszarach. Z jednej strony, współpracując z międzynarodowymi instytucjami pozarządowymi walczącymi o lepszy, bezpieczniejszy i zdrowszy świat, obcuje na co dzień z niepokojącymi wizerunkami biedy, głodu, przemocy i nierówności społecznych, które zestawia z mocną, przemyślaną typografią. Z drugiej jednak strony, gdy w samotności oddaje się fotografii artystycznej, tworzy poetyckie, kontemplacyjne obrazy, przywołujące atmosferę medytacji i tytułowego wyciszenia. W Galerii Kasia Michalski, Wajdowicz pokaże wielkoformatowe, abstrakcyjne fotografie przypominające widziane z daleka miejskie pejzaże: migoczące barwnymi światłami, wibrujące w ciągłym, choć niedostrzegalnym ruchu. Owe dwie odnogi działalności, z pozoru tak różne, celują w osiągnięcie tego samego efektu. Pełna emocji praca z pamięcią i wyobraźnią przynosi poczucie zrozumienia, uświadamiając i oferując nadzieję i pocieszenie zarówno na poziomie jednostki, jak i całych społeczności. W obu przypadkach, widz musi zakwestionować i ocenić to, na co patrzy. Prace Wajdowicza tym samym otwierają nam oczy nie tylko na świat wokół, ale i wewnątrz nas.

Pobierz informację prasową (PDF)
Pobierz katalog wystawy (PDF)

Zapowiedź wystawy w All About Photo, 19.06.2015