Galeria

Gallery

Galeria Kasia Michalski powstała w marcu 2015 roku w Warszawie. Od początku istnienia, jej głównym zadaniem było wspieranie artystów młodego i średniego pokolenia, pracujących w różnych mediach.

Po ukończeniu pracy dyplomowej prezentującej nowy model biznesowy dla galerii sztuki, obronionej na wydziale Visual Arts Administration Uniwersytetu Nowojorskiego, Kasia Michalski postanowiła połączyć tradycyjną praktykę galeryjną z działaniem opartym na przystępności i otwartości. Na działalność galerii wybrała Polskę, chcąc stworzyć platformę dialogu pomiędzy sztuką środkowoeuropejską i międzynarodową.

Galeria zamknęła swoją warszawską siedzibę w styczniu 2018 roku.