Strona Główna

Damir Očko, Studium drżenia: polowanie, 2015
Damir Očko, Studium drżenia: polowanie, 2015
Damir Očko, Studium drżenia: polowanie, 2015
Maurice Schobinger, Czarny pył, 2015
Jurek Wajdowicz, Wyciszenie, 2015
Katarzyna Mirczak, Otchłanie, 2015
Katarzyna Mirczak, Otchłanie, 2015
Wystawa zbiorowa, The Drawers, 2015
Daniel Boccato, Oko za oko, 2015
Ulla von Brandenburg, Orange Meets Blue, 2016
Ulla von Brandenburg, Orange Meets Blue, 2016
Agnieszka Brzeżańska, Matrix-Sratrix, 2016
Takeshi Murata, Second Nature, 2016
Takeshi Murata, Second Nature, 2016
Wystawa zbiorowa, The Drawers vol. 2, 2016
Rafał Dominik, Po ludziach, przed robotami: Top 10 mało znanych historii, 2016
Angelica Teuta, Forest Houses Tent Shelters Forest, 2016
Angelica Teuta, Forest Houses Tent Shelters Forest, 2016
Agnieszka Polska, Ku ku, 2016
Anna Zaradny, Theurgy Two, 2017
Wystawa zbiorowa, Seven Sisters, 2016
Wystawa zbiorowa, Seven Sisters, 2016
Damir Očko, Dicta, 2017
Damir Očko, Dicta, 2017
Alicja Bielawska, Ukryte wątpliwości, 2017

Galeria Sztuki Współczesnej Kasi Michalski została przez nią założona w śródmieściu Warszawy w marcu 2015 r. Galeria postawiła sobie za cel wspomaganie artystów z całego świata w początkach rozwoju ich drogi artystycznej, niezależnie od środków wyrazu. Galeria działała do roku 2018. Była w tym czasie płaszczyzną dialogu sztuki Europy Wschodniej ze sztuką światową. Była także przestrzenią łączącą tradycyjny charakter galerii sztuki z oczekiwaniami współczesnej publiczności. Owe trzy lata działalności Galerii Kasi Michalski oraz siedemnaście wystaw, które się w niej odbyły, wniosły niebagatelny wkład w życie artystyczne Warszawy i pozostawiły w nim trwały ślad.